ANUNȚ DE LICITAȚIE Moldova Iluminatul Public Stradal

Consiliul Local al satului Feștelița, denumit în continuare „Angajatorul”, intenționează să utilizeze o parte din veniturile unui împrumut de la Corporația Financiară Nordică de Mediu (NEFCO) pentru reconstrucția iluminatului public stradal în Satul Feștelița, raionul Ștefan Vodă.

Angajatorul invită acum depunerea ofertelor pentru următorul contract care urmează să fie finanțat parțial din  împrumut:

Furnizarea și instalarea tuturor echipamentelor electrice și tehnice necesare pentru extinderea sistemului de iluminat stradal în Satul Feștelița, raionul Ștefan Vodă – înlocuirea a aproximativ 100 de corpuri de iluminat cu lămpi de tip LED și instalarea a 200 de lămpi de tip LED suplimentare (300 în total);

Pentru a fi calificați pentru atribuirea unui contract, ofertanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii minime:

  • Ofertantul are capacitatea financiară, tehnică și de producție, cât și capacitatea necesară pentru îndeplinirea contractului, iar venitul mediu anual al ofertantului în ultimii trei ani (3) a fost de cel puțin două ori mai mare decât prețul ofertei sale. În cazul ofertei depuse de Consorțiu de Asociați (JVCA), partenerul principal ar trebui să demonstreze cel puțin la 50% respectarea cerinței date;
  • Ofertantul a furnizat în mod satisfăcător instalații și lucrări similare altor cumpărători și a încheiat cel puțin trei (3) contracte similare în ultimii cinci ani, fiecare cu valoare a cel puțin 50% din prețul propus de oferta sa;
  • Ofertantul sau agentul său va putea îndeplini obligațiile de garanție;
  • Ofertantul nu este în faliment sau nu este în procedură de faliment în conformitate cu legislația sau reglementările naționale;

Documentația de licitație, va fi transmisă gratuit prin e-mail în format electronic (fișier PDF), la cererea unui potențial ofertant.

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de o garanție de ofertă sub formă de declarație de asigurare a ofertei a cărei formă este furnizată în Documentația de licitație. Scopul garanției de ofertă este de a asigura seriozitatea ofertanților cu privire la participarea lor, indiferent de mărimea contractului.

Ofertele trebuie livrate la birou la adresa – Primăria satului Feștelița, str. Ştefan cel Mare 9, raionul Ștefan-Vodă, satul Feștelița, MD-4220,  Republica Moldova, până la sau pe data de 11.08.2020 ora 11:00 (ora Chișinăului), moment în care acestea vor fi deschise în prezența reprezentanților ofertanților care aleg să participe.

 

Ofertele vor fi depuse in limba engleză.

 

Toți ofertanții potențiali care au solicitat documentația de licitație pot planifica o vizită a locației proiectului, solicitând acordul prealabil al angajatorului.

 

Ofertantul ar trebui să țină cont de faptul că lucrările din prezentul contract vor începe tentativ în septembrie 2020 și vor dura până în februarie 2021.

Potențialii ofertanți pot obține informații suplimentare și pot solicita documentația de licitație de la:

 

Din partea Satului Feștelița:

 Nicolae Zaharia

Tel: +373 76764543

Email: nicolae.zaharia@sinergetika.co

 

Data: 26.06.2020